Inger Meyer er datter til kunstneren Hans Nordeng

1980

1970

1960

1950

1940